top of page
Ocean

โปรแกรม : 9 จุด

สู่จุดหมายทั้ง 9 
1. เกาะรังใหญ่ 

2. เกาะลิง 

3. ป่าชายเลน 

4. อ่าวปอแกรนด์มารีน่า 

5. เกาะนาคาใหญ่

6. เกาะนาคาน้อย 

7. เกาะแพ 

8. เกาะกล้วย 

9. เกาะมะพร้าว

phuket
phuket
phuket
phuket
phuket
phuket

Destinations Info.

Explore Program : 5 Islands

Ocean

โปรแกรมข้างต้น รวมค่าบริการและอุปกรณ์ดังนี้

: น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, ประกันภัย, เสื้อชูชีพ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ค่าท่าเรือและค่ารถไป-กลับ,

มีไกด์และสตาฟดูแลตลอดทริป
 

สิ่งที่ต้องเตรียม

: แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, เคสกันน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, ชุดว่ายน้ำ
 

หมายเหตุ

: ทุกโปรแกรมปรับเปลี่ยนตามกระแสน้ำและสภาพอากาศ

bottom of page